องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการ อบต.สัญจร 2560

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.ป่าซาง โดยนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงสาขาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง กลุ่ม อสม.ตำบลป่าซาง กลุ่มหมอดินตำบลป่าซาง กลุ่มจิตอาสา๕๗ และฝ่ายปกครองตำบลป่าซางร่วมกันออกบริการประชาชนนอกพื้นที่ตาม โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดบ้านห้วยหมากเอียก ม.๑๔ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft