ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่12/2565

เมื่อ 31/05/2022 เวลา 14:31:37 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย