ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่7/2564

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 11:19:26 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย