แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และผู้สัมผัสอาหารร่วม #แสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ 21/12/2020 เวลา 13:25:36 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย