ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 3/2563

เมื่อ 23/01/2020 เวลา 14:27:26 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย