ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 11/2562

เมื่อ 01/07/2019 เวลา 13:13:00 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย