การแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 16/08/2017 เวลา 09:18:35 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย

         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาแก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน