องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี

เมื่อ 03/07/2015 เวลา 16:07:21 น.

 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
ภาษีป้าย                         ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม  ของทุกปี 
ภาษีบำรุงท้องที่              
ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เมษายน  ของทุกปี 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ภายในเดือนธันวาคม หรือก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ


 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft