องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

หาม ป.เอก รรก.นอภ.เชียงของ ส่ง รพ.กะทันหัน หลังเส้นเลือดแตก ขณะเดินทางร่วมงาน อส. แพทย์ยื้อชีวิตผ่าตัดสมอง เฝ้าดูอาการใกล้ชิด เผยเป็นปลัดฯคนเก่งผลงานมากมาย

เมื่อ 03/07/2015 เวลา 16:04:34 น.

หาม ป.เอก รรก.นอภ.เชียงของ ส่ง รพ.กะทันหัน หลังเส้นเลือดแตก ขณะเดินทางร่วมงาน อส. แพทย์ยื้อชีวิตผ่าตัดสมอง เฝ้าดูอาการใกล้ชิด เผยเป็นปลัดฯคนเก่งผลงานมากมาย


 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft