องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 02/08/2017 เวลา 14:12:47 น.

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 3 ตำแหน่ง  4 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา                  จำนวน 1 อัตรา

2.      พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

3.      พนักงานจ้างทั่วไป         ตำแหน่งคนงานทั่วไป                         จำนวน 2 อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการและสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5317-3661

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2020 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft