องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 02/08/2017 เวลา 14:12:47 น.

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 3 ตำแหน่ง  4 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา                  จำนวน 1 อัตรา

2.      พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

3.      พนักงานจ้างทั่วไป         ตำแหน่งคนงานทั่วไป                         จำนวน 2 อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการและสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5317-3661

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2016 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft